ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ

ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ เครื่องสำอางเป็นสาเหตุเสริมที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่าในสังคมตอนนี้ไม่มีผู้ใดดำรงชีวิตประจำวันโดยไม่ได้ใช้เครื่อง สำอางอย่างน้อยที่สุดก็ใช้เครื่องแต่งหน้าบางประเภท อาทิเช่น สบู่ ยาสระผม หรือยาสีฟัน เพื่อความสะอาด เพื่อความสวยงาม หรือช่วยเหลือให้เกิด ความงามการใช้งานเครื่องสำอางเพื่อจุดมุ่งหมายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจจะเป็นผลให้เป็นอันตราย ยกตัวอย่างเช่น การแพ้เครื่องแต่งหน้า โดยที่มาของการ แพ้บางทีอาจกำเนิดส่วนตัวบุคคลที่ใช้เอง หรืออาจเป็นเพราะการใช้เครื่องสำอางที่มิได้คุณภาพ มาตรฐานการสร้างเครื่องแต่งหน้าที่มีคุณภาพ จะต้องมีการควบคุม ดูแลรวมทั้งพิจารณาทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ ตัวอาคารสถานที่ผลิต วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับในการผลิต บุคลากร วัตถุดิบ แล้วก็กรรมวิธีสำหรับการผลิต หลักเกณฑ์กรรมวิธีที่ดีสำหรับการผลิตเครื่องแต่งหน้าดังต่อไปนี้ก็เลยเป็นคำแนะนำทั่วๆไปที่ผู้ผลิตสามารถนำไปปรับแก้ให้สอดคล้องกับสภาพของ สถานที่ผลิตเครื่องแต่งหน้าแต่ละที่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเป็น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย อันจะ เป็นการป้องกันสุขอนามัยและก็ผลตอบแทนของผู้ใช้ ในเวลาเดียวกันสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ ก็จะได้รับความเชื่อใจจากผู้ บริโภคเป็นการทดแทน จุดประสงค์สำหรับในการกำหนดหลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้ผู้ผลิตเครื่องสำอางได้ใช้เป็นแถวทางในการกระทำ เพื่อการสร้างเครื่องสำอางภายใน ประเทศมีการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นถัดไป 2. นิยามคำศัพท์ (Definition) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามหลักกฏเกณฑ์ ก็เลยระบุนิยามศัพท์ไว้ดังนี้ 2.1 “เครื่องแต่งตัว” ( Cosmetic ) หมายถึง เครื่องสำอางโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงเครื่องแต่งหน้า 2.2 “หลักเกณฑ์กระบวนการที่ดีสำหรับการผลิต” (Good Manufacturing Practice) เป็นส่วนหนึ่งของการรับรองประสิทธิภาพ เพื่อ กำเนิดความเชื่อมั่นและมั่นใจว่า สินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดมีคุณภาพดี บ่อย เหมาะกับการใช้ ซึ่งเกี่ยวทั้งการ ผลิตแล้วก็ การควบคุมคุณภาพ 2.5 “ฉลาก” (Label) คือ รูปรอยประดิษฐ์หรือใจความอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัวที่แสดงไว้ที่เครื่องแต่งตัว ภาชนะ[br]ใส่หรือหีบห่อ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับเครื่องสำอาง ภาชนะบรรจุ หรือพัสดุ แล้วก็รวมทั้งเอกสาร หรือคู่มือ สำหรับใช้ประกอบกับเครื่องแต่งตัว 2.6 “ครั้งที่ผลิต” (Batch or Lot) หมายถึง เครื่องแต่งหน้าที่ทำขึ้นแต่ละครั้งในวงจรการสร้างเดียวกัน มีคุณลักษณะ แล้วก็ ประสิทธิภาพที่ สม่ำเสมอกันตลอด 2.7 “เลขที่หรืออักษรแสดงรุ่นที่ผลิต และ/หรือ พินิจพิจารณา” (Lot Number and/or Control Number) หมายถึง จำนวน หรือ อักษร หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เพื่อบ่งชี้ถึงรายละเอียด ตลอดจนความเป็นมาต่างๆเกี่ยวกับการผลิต การควบคุมคุณ ภาพการบรรจุ และก็การส่งออกเพื่อจัดจำหน่ายของแต่ละครั้งที่ผลิตขึ้น 2.8 “วันที่ผลิต” (Date of Manufacture) คือ วันที่เริ่มต้นขั้นตอนการผลิตเครื่องแต่งตัว แต่ละครั้ง 2.9 ” วันหมดอายุ ” (Expiration Date or Expiry Date) คือ ช่วงเวลาที่แปลว่า สินค้ายังคงสภาพอยู่ เมื่อเก็บไว้ ภายใต้ข้อจำกัดที่เสนอแนะ 2.10 “วัตถุดิบ” (Raw Materials) คือ สาร / วัตถุใดๆก็ตามที่เป็นส่วนประกอบในสูตร ตำรับ สำหรับเพื่อการผลิตเครื่องแต่งหน้า 2.11 “เครื่องสำอางคอยการบรรจุ” (Bulk Product) คือ เครื่องสำอางที่ผ่านแนวทางการผลิตแล้ว พร้อมที่จะบรรจุ เป็นเครื่องแต่งหน้าสำเร็จรูปถัดไป 2.12 “เครื่องสำอางสำเร็จรูป” (Finished Product) หมายถึง สินค้าเครื่องสำอางที่ได้ผ่าน แนวทางการผลิต การบรรจุ และก็การควบคุมคุณภาพเป็นระเบียบแล้ว พร้อมที่จะจัดจำหน่ายได้ 2.13 “เอกสารการสร้าง” (Documentation) คือ บันทึกที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ที่เกี่ยวพันกับสูตรตำรับ แนวทางการผลิต ผลของการทดลองคุณภาพ แล้วก็บันทึกอื่นๆซึ่งเกี่ยวโยงกับการสร้างเครื่องแต่งตัวแต่ละครั้ง แล้วก็หมาย รวมถึงการจัดเก็บบันทึกต่างๆ

ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ

การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ

เครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งตัว คือ สินค้าสิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหึ่งของร่างกาย โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรือโรย มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระล้าง หรือสนับสนุนให้งดงาม หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ คำว่า cosmetics มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า kosmetikos ซึ่งหมายความว่า ตกแต่งให้เกิดความสวยงามเพื่อยั่วยวนใจความ.พอใจจากผู้พบเจอ ( คำว่าkomosหมายความว่า เครื่องประดับ) โดยในสมัยแรกๆนั้น ใช้เครื่องสำอางด้วยเหตุว่าความจำเป็น เพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ เกิด และก็ วิวัฒนาการ เท่าที่ปรากฎในโบราณคดีวิทยา คาดการณ์ว่าคงมีการใช้เครื่องหอมในพิธีศาสนา สำหรับ บูชาพระเจ้าโดยการเผา ใช้น้ำมันพืชทาตัวหรือใช้อาบศพเพื่อไม่ให้เน่า มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันจากโลกตะวันออก และก็ใช้เครื่องหอมนี้ไม่น้อยกว่า 5000 ปี เชื่อวาอียิปต์เป็นชาติแรกที่รู้จักศิลปะการตกแต่งแล้วก็การใช้งานเครื่องสำอางแล้วก็แพร่ไปถึงแลสซีเรีย บาบีโลน เปอร์เซียและภาษากรีก เมื่อคราวที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ยกกองทัพเข้ายึดประเทศอียิปต์ ประเทศในยุโรปบางส่วน ตลอดจนถึงกรีก ทำให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องแต่งตัวแพร่หลาย ศูนย์การของความเจริญก้าวหน้าอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย จนกระทั่งสมัยจูเลียส ซีซาร์รบชนะภาษากรีก ก็ได้รับศิลปวิทยาการต่างๆมาจากกรีก ศูนย์การของศิลปวิทยาการต่างๆได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงโรม มีการอาบน้ำหอม ในระยะที่โรมันกำลังรุ่งเรือง ซีซาร์ได้ยกกองทัพไปตีอียิปต์ซึ่งมีพระนางคลีโอพัตราเป็นราชินี รู้จักวิธีการใช้ศิลป์การตกแต่งบริเวณใบหน้าแล้วก็ร่างกาย ทำให้การใช้งานเครื่องสำอางเป็นที่แพร่หลายเพิ่มขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 2 Galen พ่อที่เภสัชกรรม กายวิภาค อายุศาสตร์แล้วก็ปรัชญา ได้ประดิษฐ์coldcreamขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมา เมื่อจักรวรรดิโรมันอ่อนกำลังลง ประเทศที่นำหน้าเรื่องเครื่องแต่งตัวคือฝรั่งเศส แล้วก็มีประเทศสเปนเป็นคู่แข่งขัน ชนิดของเครื่องแต่งตัวเครื่องสำอาง สามารถแบ่งได้เป็นหลายหมวด แม้กระนั้นโดยปกติชอบแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 ประเภท คือ 1. เครื่องแต่งตัวที่ไม่ได้ใช้แต่งสีของผิว เครื่องแต่งตัวชนิดนี้ ใช้สำหรับการทำความสะอาดผิวหนัง หรือใช้เพื่อคุ้มครองป้องกันผิวหนังไม่ให้เป็นอันตรายจาสภาพแวดล้อม เครื่องสำอางจำพวกนี้อาทิเช่น สบู่ แชมพู ครีมที่มีไว้สำหรับล้างหน้า ครีมกันผิวแตก น้ำยาช่วยกระชับผิวให้ตึง ฯลฯ 2. เครื่องสำอางที่ใช้แต่งสีผิวเครื่องแต่งหน้าประเภทนี้ ใช้สำหรับเพื่อการแต่งสีของผิวให้มีสีสดสวยขึ้นจากผิวธรรมชาติที่เป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น แป้งแต่งผิวหน้า ลิป รู้ช เป็นต้น เครื่องสำอางที่เจอในท้องตลาดบางทีก็อาจจะแบ่งได้เป็น 10 ประเภท ดังนี้ 1. เครื่องแต่งหน้าสำหรับผิวหนัง อย่างเช่นa. ครีมทาผิวb. สินค้าขจัดสิวc. สินค้าขจัดสีผิวรวมทั้งกำจัดฝ้าd. สินค้าระงับเหงื่อแล้วก็ขจัดกลิ่นตัวe. ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดf. ผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงกัดต่อย 2. เครื่องสำอางสำหรับผมรวมทั้งขน ตัวอย่างเช่นa. แชมพูและก็ครีมที่เอาไว้สำหรับนวดดูแลผมb. สินค้าตกแต่งผมc. ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวดและก็กำจัดขน 3. เครื่องแต่งหน้าสำหรับแต่งตาและก็คิ้ว 4. เครื่องสำอางสำหรับแต่งบริเวณใบหน้าa. ผลิตภัณฑ์พอกแล้วก็ลอกหน้าb. สินค้าปิดบังc. สินค้ารองพื้นแต่งหน้าทาปากd. แป้งผัดหน้าแล้วก็แป้งโรยตัว 5. เครื่องแต่งตัวสำหรับแต่งแก้ม 6. เครื่องสำอางสำหรับแต่งปาก 7. เครื่องแต่งตัวสำหรับทำความสะอาดผิวปาก และก็ฟันa. ครีมที่เอาไว้ล้างหน้าและก็ครีมล้างมือb. ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก 8. เครื่องแต่งตัวสำหรับเล็บ 9. เครื่องแต่งตัวสำหรับเด็ก 10. สินค้าน้ำหอม คุณสมบัติเครื่องแต่งตัว ในการผลิตเครื่องแต่งหน้า มีลักษณะการเตรียมหรือการผลิตเหมือนกับการเตรียมหรือการผสมยา แต่ในกรณีของการเตรียมเครื่องแต่งหน้าจะมีลักษณะที่เฉพาะกระจ่างแจ้งที่แตกต่างจากการสร้างยาอยู่ 3 ประการ เป็น 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมชักชวนสูดด 2.มีลักษณะสวยสดงดงาม อีกทั้งลักษณะของสินค้า รวมทั้งการบรรจุ 3.ใช้งานได้ง่าย สบายต่อการนำพาเครื่องแต่งหน้าโดยทั่วไป จะต้องบอกคุณสมบัติของเครื่องสำอางนั้นๆไว้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เป็นต้นว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ ข้อควรพิจารณา ภาชนะและก็การบรรจุ รวมทั้งการทดลอง การตรวจหาปริมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ต่างๆ

เปลี่ยนแปลงการสร้างไปสู่โรงงานอัฉริยะ

เป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางดูแลผิวโด่งดังชั้นหนึ่งของจีนที่รับจ้างผลิต ODM และก็ OEM มีพนักงานมากกว่า 800 ผู้ที่มีระบบการผลิตแบบอัตโนมัติทั้งปวง ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงรวมทั้งห้องผลิตปลอดเชื้อในระดับ Class 100,000 ที่มีคุณภาพสูง ตลาดที่สำคัญของ Bio Cosmeticsหมายถึงยุโรป อเมริการวมทั้งจีน ก่อนที่จะบริษัท Bio Cosmetics จะนำระบบ ArgoMES มาใช้นั้น บริษัทใช้คนงานในขั้นตอนการผลิต ส่วนรายงานแล้วก็ต้นทุนต่างๆทำใน ระบบERP แต่ไม่มีการพิจารณาที่เอาจริงเอาจัง ทำให้ข้อมูลตัวเลขที่ออกมาไม่ค่อยถูกต้องแม่นยำ ขาดความโล่งใส ทำให้เกิดช่องโหว่สำหรับเพื่อการบริหารจัดแจง ที่ปรึกษาได้ช่วยทำการเรียบเรียงแนวทางการทำงานใหม่และคัดเอกสารออกถึง 80% เนื่องด้วยบริษัทใช้คนงานในแนวทางการผลิต เอกสารที่เป็นกระดาษก็เลยมีมากยิ่งกว่า 60 แผ่นต่อวัน รูปทรงงานที่ซ้ำกันมีออกจะมาก ที่ปรึกษาของ ARES แล้วก็บุคลากรของ Bio Cosmetics ได้ช่วยกันเรียบเรียงขั้นตอนการทำงานเอกสารต่างๆท้ายที่สุดแล้วได้คัดเลือกเอกสารออกถึง 80% เหลือไว้เพียง 10 กว่าใบเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบรวมทั้งทำเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นี่ถือเป็นก้าวแรกของบริษัท Bio Cosmetics ที่ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตต้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำวิธีทำงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมทั้งลดการสิ้นเปลืองของวัตถุดิบ การใช้แรงงานสำหรับเพื่อการกระทำผลิตทั้งหมดทั้งปวงของบริษัท Bio Cosmetics นำมาซึ่งการก่อให้เกิด การไม่คงเดิมของประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ และ สิ้นเปลืองวัตถุดิบ เป็นอย่างยิ่ง ในระยะแรกที่เริ่มนำเข้าระบบ ArgoMES มาใช้ ทีมที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานในหน้างานผลิต ทำกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐาน ไม่เฉพาะแต่ทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์คงที่เป็นประจำแม้กระนั้นยังช่วยลดการสิ้นเปลืองของวัตถุดิบและก็ควบคุมการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มสั่งซื้อเข้ามาในรูปวัตถุดิบ ตลอดกาลจนกระทั่งผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปและจัดเก็บเข้าโกดัง ระบบ ArgoMESรวบรวมและก็บันทึกข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลลักษณะการทำงานของเครื่องจักรการผลิต ข้อมูลปฏิบัติงานของพนักงานรวมทั้งข้อมูลกรรมวิธีการผลิต จึงสามารถเอามาเป็นหลักการสำหรับการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข ปรับปรุง รวมทั้งช่วยควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ นอกจากยังสามารถระบุปัญหาคุณภาพจากการตรวจดู เพื่อไม่ยุ่งยากต่อการหามาตรการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่บริษัท Bio Cosmetics นำระบบ ArgoMES มาใช้แล้ว ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิตจะถูกบันทึกลงในระบบทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการดึงข้อมูลมาเปิดดูและบริหารจัดแจงในด้านการต่อว่าดตามวัตถุดิบแบบย้อนกลับ การควบคุมคุณภาพรวมทั้งการผลิตนั้นสามารถรับรู้ได้แบบ Real time ซึ่งทำให้การสร้างใช้วัตถุดิบคงเดิม แนวทางการทำงานราบรื่นและควบคุมคุณภาพการสร้างได้ตามมาตรฐาน สามารถคุ้มครองไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการผลิตได้อย่างมากมาย ทรัพยากรต่างๆในโรงงานก็ถูกใช้อย่างกำเนิดผลดีที่สุด ทำให้การบริหารของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ArgoMES ช่วยทำให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมก้าวเข้าสู่ระบบการผลิตอัจฉริยะ(Intelligent Manufacturing) ช่วยเหลือให้ลูกค้าก้าวทันอุตสาหกรรม 4.0 ผลการติดตั้งระบบ ArgoMES เครื่องใช้ไม้สอยการสร้างแบบอัตโนมัติสามารถควบคุมตรวจตราข้อมูลได้แบบ Real time (E-SOP สามารถควบคุมการสร้าง ต้นทุน และคุณภาพได้อย่างเที่ยงตรงติดตามความคืบหน้าของงานและก็ข้อมูลของวัตถุดิบที่ใช้เพื่อสำหรับการผลิตแต่ละรอบแล้วก็ติดตามวัตถุดิบแบบย้อนไปได้ ควบคุมการพิจารณาประสิทธิภาพ (QC) ได้ตามมาตรฐาน ควบคุมความแม่นยำของลำดับการเติมวัตถุดิบ ความเร็วรอบแล้วก็เวลาของเครื่องจักร บุคลากรในไลน์ผลิต แล้วก็ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ได้ ezpark